افزونه مدیریت حرفه ای تبلیغات WP PRO Advertising System نسخه ۵٫۳٫۴

افزونهWP PRO Advertising System  افزونه ای وردپرسی هست که شما را قادر خواهد ساخت تبلیغات خود را بر روی وب سایت تان مدیریت کنید. هستند وب مسترانی که از طریق پذیرش تبلیغات درآمد کسب می کنند. ولی شاید مدیریت آنها به آسانی انجام نگیرد به خصوص زمانی که تعداد درخواست ها و تبلیغ ها در…

افزونه مدیریت حرفه ای تبلیغات WP PRO Advertising System نسخه ۵٫۳٫۳

افزونهWP PRO Advertising System  افزونه ای وردپرسی هست که شما را قادر خواهد ساخت تبلیغات خود را بر روی وب سایت تان مدیریت کنید. هستند وب مسترانی که از طریق پذیرش تبلیغات درآمد کسب می کنند. ولی شاید مدیریت آنها به آسانی انجام نگیرد به خصوص زمانی که تعداد درخواست ها و تبلیغ ها در…