دانلود افزونه وردپرس WooCommerce Amazon Affiliates نسخه ۱۰٫۱٫۲

افزونه وردپرس WooCommerce Amazon Affiliates یکی از بهترین افزونه ها می باشد. شما با این افزونه مارهای زیادی را می توانید انجام دهید. توصیه هایی را براساس یک عبارت کلیدی انجام دهید. به عنوان مثال، شما یک فروشگاه با محصولات سیب دارید. می توانید توصیه هایی را در مورد سایر محصولات سیب وارد کنید.  در کلید…