دانلود قالب مجله خبری Newspaper وردپرس نسخه ۹٫۰

Newspaper یک قالب تجاری وردپرس است که مناسب سایت های مجله خبری می باشد. از امکانات بسیار عالی این پوسته زیبا می توان به طراحی رتینا و واکنش گرا و پشتیبانی از ابزارک و به ( smart list ) لیست هوشمند و (smart sidebar) سایدبار هوشمند نیز اشاره کرد. همچنین این پوسته از سرعت لود…

دانلود قالب مجله خبری Newspaper وردپرس نسخه ۸٫۸٫۲

Newspaper یک قالب تجاری وردپرس است که مناسب سایت های مجله خبری می باشد. از امکانات بسیار عالی این پوسته زیبا می توان به طراحی رتینا و واکنش گرا و پشتیبانی از ابزارک و به ( smart list ) لیست هوشمند و (smart sidebar) سایدبار هوشمند نیز اشاره کرد. همچنین این پوسته از سرعت لود…

دانلود قالب مجله خبری Newspaper وردپرس نسخه ۸٫۸٫۱

Newspaper یک قالب تجاری وردپرس است که مناسب سایت های مجله خبری می باشد. از امکانات بسیار عالی این پوسته زیبا می توان به طراحی رتینا و واکنش گرا و پشتیبانی از ابزارک و به ( smart list ) لیست هوشمند و (smart sidebar) سایدبار هوشمند نیز اشاره کرد. همچنین این پوسته از سرعت لود…

دانلود قالب خبری و چندمنظوره روزنامه Newspaper نسخه ۸٫۷٫۱

Newspaper یک قالب تجاری وردپرس است که مناسب سایت های مجله خبری می باشد. از امکانات بسیار عالی این پوسته زیبا می توان به طراحی رتینا و واکنش گرا و پشتیبانی از ابزارک و به ( smart list ) لیست هوشمند و (smart sidebar ) سایدبار هوشمند نیز اشاره کرد. همچنین این پوسته از سرعت…